Újdonságok hírcsatorna
Cartaphilus Könyvkiadó

Az állam - PLATÓN -

PLATÓN -

Az állam

Eredeti cím: Politeia
Fordította: Jánosy István

Kategória: politika, társadalomtudomány,
Terjedelem: 466 oldal
Ár: 2900 Ft
ISBN-szám: 978-963-266-029-5
Kiadás éve: 2008

Épp most kelt el az utolsó példány.


Fülszöveg:

Platón (i.e. 427 – i.e. 347)
Az emberi szellem történetének egyik legnagyobb gondolkodója – mondhatni – rossz helyen, rossz időben született: az athéni demokrácia fényes évtizedeit követő hanyatlás, politikai káosz és az igazság (mint tapasztalat és bölcseleti fogalom) elhalványodása idején.
Mai szóval nagyúr volt, apai ágon Kodroszig, Athén utolsó királyáig, anyai ágon a filozófus-törvényalkotó Szolónig, a Hét Bölcs egyikéig vezethette vissza családfáját. Ragyogó elméjét Szókratész irányításával pallérozhatta, sokat utazott, talán kijárta a püthagoreusok iskoláját, s végül a magáét, az athéni Akadémiát is megalapíthatta.
Mestere egész életében az igazság fogalmával viaskodott, becsületesen, lankadatlanul és zseniálisan – a tanítványnál már többek közt az igazságosság játssza a fő szerepet.
Athénban akkoriban ment végbe egy amolyan „rendszerváltás”, amely a makedón monarchia számára készítette elő a talajt – erre a helyzetre volt világtörténelmi jelentőségű válasz Platón munkássága, és jelen utópiája, Az állam is.
Azt azonban, hogy helyesen válaszolt-e, máig nem könnyű eldönteni. (Mint mindig, napjainkban is „válság” van.) Elég viszont, ha találomra megnevezünk néhányat azok közül, akiket az idealizmus atyjaként, a teremtő szellem, a demiurgosz szerepében hatalmas teljesítményekre sarkallt. Hogy csak a lajstrom elejéből válogassunk, ilyenek voltak például: Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás, Szent Ágoston, Szent Anzelm, Abélard, Avicenna…
Visszhang
(olvasói vélemények)
Beleolvasok!
(letölthető )
A könyvről megjelent kritikák
  • Nincs feltöltve.
Ajánlott linkek
  • Nincs feltöltött link.

„Az emberi elme számára csak egy tartható álláspont van: a platonizmus.”
Kurt Gödel egy előadásának befejező mondata (1951)

„Mindig is korrekt viselkedésnek számított Platón magasztalása, anélkül hogy értették volna […]
Sir Bertrand Russell

„…Platón […] új istentant és új mitológiát teremtett, egy olyan hitvilágot, amely a kereszténységbe beágyazva mindmáig él és uralkodik.”
Szerb Antal

„Ami Freudban a legjobb, azt ön már Platónnál is megtalálja.”
Jean-Paul Sartre: Egy vezér gyermekkora

„Az élet mögött a platóni ideákhoz hasonló, absztrakt, matematikai formulák állnak.”
Werner Heisenberg

„Ha az istenek egyáltalán ismerik a beszélgetésnek azt a módját, amelyet az emberek, Zeusznak, az istenek királyának beszéde biztosan Platónéhoz hasonlít.”
Dionysios Halicarnasseus

„Az európai filozófia nem más, mint egy sor, Platónhoz fűzött lábjegyzet.”
Alfred North Whitehead

„Ismer olyan fogalmat, ami annyira illene a platóni dialógusokra, mint a hermeneutika? Meg tudna nevezni bármit is a világirodalomban, ami közelebb áll ehhez a szóhoz? Én nem.”
Hans-Georg Gadamer