Újdonságok hírcsatorna
Cartaphilus Könyvkiadó

Utópia - MORUS Tamás

MORUS Tamás

Utópia

Eredeti cím: Utopia
Fordította: Kardos Tibor

Kategória: vallás, filozófia,
Terjedelem: 196 oldal
Ár: 1990 Ft
ISBN-szám: 978-963-266-203-9
Kiadás éve: 2011

Utópia - MORUS Tamás megrendelése

Fülszöveg:
„Valódi aranykönyvecske, nem kevésbé üdvös, mint amilyen mulattató a LEGJOBB ÁLLAMFORMÁRÓL és az újonnan fölfedezett Utópia, azaz Sehol nevezetű szigetről. Írta a híres és ékes szavú MORUS TAMÁS, nemes London városának polgára és főbírája.” E szavakkal kezdődik Thomas More (1478–1535), azaz Morus Tamás 1516-ban kiadott, műfajteremtő Utópiája. A szerző fenti témamegjelölése azonban – nyilván szándékosan – meglehetősen pontatlan, hiszen az Utópia mindenekelőtt a Morus korabeli Angliáról szól, s benne a XVI. századi angol társadalmi és politikai viszonyok kritikája éppoly hangsúlyosan jelenik meg, mint az ideális államnak lefestett, példaképként ajánlott Sehol sziget leírása.
Számos jel árulkodik Utópia és Anglia „azonosságáról”: mindkettő szigetország, Utópia 54 városa Anglia 54 grófságának felel meg, az utópiabéli Száraz-folyó leírása pontosan ráillik a Temzére is, stb. A hasonlóságok azonban itt – a földrajznál – véget is érnek, hiszen a seholszigetiek társadalmi berendezkedése messze fölötte áll annak a Morus korabeli Angliáénak, amelyet a feudális abszolutizmus és a tőkés termelés korai formáinak együttélése jellemzett.
Az Erasmusszal szoros baráti kapcsolatot ápoló Morus, akinek már az apja is kiváló ügyvéd, majd bíró volt, előbb ügyvédként, később pedig magas rangú politikusként tevékenykedett hazájában, de mindvégig, még a vérpadon is hű maradt elveihez, a humanizmus értékeihez. A humanisták tagadták az eredendő bűn dogmáját, és hittek az ember és a világ korlátlan tökéletesedésének eszméjében. Ezért születhetett meg Morus Utópiája is, jóllehet maga a szerző úgy vélte, egyelőre nincs sok esély az ideális társadalom megvalósulására: „Sok olyan dolog van a seholszigetiek államában, amit mifelénk is szeretnék látni. De alig remélem!”Visszhang
(olvasói vélemények)
Beleolvasok!
(letölthető )
A könyvről megjelent kritikák
Ajánlott linkek
  • Nincs feltöltött link.

Az Utópiában leírt tökéletes államrendszer bizonyos elemei meghökkentően modernek, s nyugodtan kijelenthetjük, hogy Morus számos gondolatával messze megelőzte korát. A halálbüntetés elutasítása, a kölcsönös megegyezés alapján kimondott válás lehetősége, az eutanázia indokolt esetben történő engedélyezése, az egyszerű vallási tolerancián túlmutató ökumenizmus hirdetése – csupa olyan dolog, amelyet a konzervatívok még évszázadokkal később is radikálisan modernnek, elfogadhatatlannak tekintettek/tekintenek. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy Morus Tamás – határozott háborúellenes álláspontjával, a vallási kérdésekben tanúsított toleranciájával és a népfelség elvének (újbóli) meghirdetésével – korának egyik legfelvilágosultabb elméje volt.
VIII. Henrik egykori kancellárja ma az államférfiak és a jogászok védőszentje, mivel a katolikus egyház – barátjával, a vele csaknem egy időben kivégzett John Fisher bíborossal együtt – előbb boldoggá avatta (1886), majd halálának négyszázadik évfordulóján, 1935-ben XI. Pius pápa szentté nyilvánította.