Újdonságok hírcsatorna
Cartaphilus Könyvkiadó

A fejedelem - MACHIAVELLI, Niccolò

MACHIAVELLI, Niccolò

A fejedelem

Eredeti cím: Il Principe
Fordította: Lutter Éva

Kategória: politika, társadalomtudomány,
Terjedelem: 141 oldal
Ár: 1900 Ft
ISBN-szám: 963-7448-53-5
Kiadás éve: 2006

A fejedelem - MACHIAVELLI, Niccolò megrendelése

Fülszöveg:

Niccolò Machiavelli, a reneszánsz Firenze gyermeke 1469. május 3-án született. 1498. májusától a Köztársaság szolgálatában állt; a város kancelláriájának titkárává választották. Tizennégy éven át közelről szemlélte az állam vezetését, részese is lett e munkának. 1498. június 19-én a Signoria második kancelláriájának vezetője, július 14-én pedig a Tízek Tanácsának titkára lett. Értelmi képességeivel és szorgalmával hamar kivívta elöljárói elismerését; egyre komolyabb feladatokat kapott; az ő nevéhez fűződik például Firenze hadseregének megszervezése. 1512-ben, a Mediciek visszatértekor kizárták az államügyekből. Börtönbe került, majd egy évvel később kínvallatásban volt része. Az ellene felhozott vádakat kivédte, de a történtek után visszavonult vidéki birtokára. 1519-től enyhülni látszott a személyével szembeni ellenérzés.
1527-ben, amikor Firenzében visszaállt a Köztársaság, már a Mediciekhez fűződő kapcsolata miatt nem alkalmazták. 1527 tavaszának végén hunyt el. A fejedelem című könyvével, amelyet 1513 júliusa és decembere között írt meg, az államfilozófiai gondolkodás új ösvényét jelöli ki: ő az első, aki a politikát autonóm területként kezeli. Szembefordul Arisztotelész tételével, miszerint az erényes élet szükségképpen boldogsághoz vezet, és a középkori felfogással ellentétben a világi politikát egyenrangúnak tekinti az egyház politikájával; úgy véli, a politikai cselekedeteknek nem kell egyezniük a valláserkölccsel. Bizonyos értelemben magával a kereszténységgel is vitába száll, mivel úgy látja, hogy ez a vallás gátja az emberi kreativitás kibontakozásának. Gondolatmenetéből az következik, hogy a fejedelem hatalma nem lehet isteni eredetű, alapja nem más, mint az individuális rátermettség. Ez a mű a nyitófejezete annak a modern politikatudománynak, amely leválasztotta magát a vallásról és az etikáról, kijelentvén, hogy saját, egyéni törvényszerűségekkel bír; a politika egy különleges erkölcsdimenzióban létező tudomány, amely valójában az államalapítás és kormányzás művészetével azonos.
Visszhang
(olvasói vélemények)
Beleolvasok!
(letölthető )
  • Nincs feltöltött részlet.
  • Nincs előszó.
  • Nincs utószó.
A könyvről megjelent kritikák
Ajánlott linkek
  • Nincs feltöltött link.

„A cél szentesíti az eszközt” – az elhíresült mondat megfogalmazójának legjelentősebb műve évszázadok óta viták tárgya; szellemisége és mondanivalója a modern korban is képes feszültséget gerjeszteni. Üzenete ma is erős hatást gyakorol az olvasóra, gondolatai napjainkban is állásfoglalásra kényszeríti az embereket, s éppen úgy megosztják korunk politikusait és teoretikusait, mint egykoron. Milyen is legyen a hatékonyan kormányzó „fejedelem”? Fösvény vagy bőkezű, autokrata vagy liberális… esetleg populista? Gyakorolja a türelem erényét, vagy inkább könyörtelenül törjön a hazafias – esetenként önös – célok felé? Nincs új a nap alatt – a fenti dilemmák a mai társadalmat éppúgy pártokra tagolják, mint annak idején Firenze polgárait.