Újdonságok hírcsatorna
Cartaphilus Könyvkiadó

Csodálatos ifjúság (válogatott elbeszélések 2.) - HESSE, Hermann

HESSE, Hermann

Csodálatos ifjúság (válogatott elbeszélések 2.)

Eredeti cím: -
Fordította: Csősz Róbert, Fekete Zsuzsa, Horváth Géza, Kis Zita

Kategória: szépirodalom
Terjedelem: 374 oldal
Ár: 3400 Ft
ISBN-szám: 963-9303-85-2
Kiadás éve: 2004

Csodálatos ifjúság (válogatott elbeszélések 2.) - HESSE, Hermann megrendelése

Fülszöveg:

„Egy, az Új utak művészi kultúránk felé című közérdekű előadáson Berthold olyasvalamit tapasztalt meg, amit annál is inkább a magáévá tett, mivel az tökéletesen megfelelt pillanatnyilag kiábrándult lelki állapotának, nevezetesen, hogy megszabaduljon végre mindennemű esztétikai és intellektuális érdeklődéstől. Le kultúránk formalista és negatív kritikájával, le korunk szent javainak és ügyeinek bántó, bágyatag szellemdússágával! Ez volt ama hívás, melyet megváltottként követett. Egyfajta megtérített állapotban követte, azonnal és minden fenntartás nélkül, mindegy, bárhová vezetett is.”

„Attól a pillanattól kezdve, amikor hirtelen feltámadt gyanúval átvizsgálta kabátját, és mellzsebét üresen találta, bizonyossá vált felismerése, hogy mindent elveszített. Ez az érzés nem hasonlított a bosszantó véletlen vagy szerencsétlenség érzéséhez, mentes volt mindenféle lázongástól, inkább keserű, ám határozott belenyugvást jelentett a történtekbe. Az események saját érzületével egybevágó eme érzése, a külső és a belső szükségszerűség egybeesésének érzése, ami egészen jelentéktelen emberek számára teljesen ismeretlen, mentette meg a szegény becsapott pátert a kétségbeeséstől. Egyetlen pillanatig sem gondolt arra, hogy netán ravaszsággal mossa magát tisztára, és ily módon lopja magát vissza a tisztesség és megbecsülés állapotába, de az sem fordult meg a fejében, hogy szenvedést okozzon magának. Nem, kizárólag egyfajta tökéletesen tiszta és igazságos szükségszerűséget érzett, ami elszomorította ugyan, de egyáltalán nem lázongott ellene. Mert a rettegésnél és az aggodalomnál erősebb volt egy nagy-nagy megváltás érzése, még ha egyelőre rejtve és tudatán kívül lappangott is, mivelhogy most eddigi elégedetlenségének és eltitkolt kettős életének minden kétséget kizáróan vége szakadt.”
Visszhang
(olvasói vélemények)
Beleolvasok!
(letölthető )
A könyvről megjelent kritikák
  • Nincs feltöltve.
Ajánlott linkek
  • Nincs feltöltött link.

„A tanulékony tudóst mindenfelől hamisság és csalás vette körül: a városokat szénfüst szennyezte és pénzéhség korrumpálta, a vidék elnéptelenedett, a parasztság kihalófélben, az élet minden eredeti rezzenését pusztulás fenyegette. Azok a dolgok, melyeket még napokkal korábban is közönyösen, sőt élvezettel szemlélt, most leleplezték benső rothadásukat. Berthold úgy érezte, ő maga is vétkes mindebben, és köteles együttműködni az új erkölcs és kultúra megteremtésében.”