Újdonságok hírcsatorna
Cartaphilus Könyvkiadó

Erõszakmentességrõl és együttérzésrõl - ,  ,

, ,

Erõszakmentességrõl és együttérzésrõl

Eredeti cím: On Non-violence an Compassion
Fordította: Barcza Zoltán

Kategória: vallás, filozófia
Terjedelem: 400 oldal
Ár: 3900 Ft
ISBN-szám: 978-963-266-084-4
Kiadás éve: 2008

Épp most kelt el az utolsó példány.


Fülszöveg:
Móhandász Karamcsand Gandhi (1869–1948)
Gandhi, akit Mahátmának, azaz Nagy Léleknek is neveznek, India függetlenné válásának és szellemi megújulásának nagy alakja, az erőszakmentességen és tiszta erkölcsön alapuló politizálás mintaképe, 1869. október 2-án született Porbandarban, az indiai Gudzsarát államban. Kereskedőcsaládból származott, de apja, Kaba Gandhi, nagyapjához hasonlóan egy ideig főminiszter volt.
Gandhi 1888-ban, első fiának megszületését követően Angliába utazott jogot tanulni. Jogi diplomájának megszerzésével párhuzamosan megismerte a nyugati világ szerkezetét, működését is. Angliából visszatérve Indiában, majd Dél-Afrikában nyitott ügyvédi irodát, és rövid idő alatt komoly karriert futott be. 1896-ban tért vissza Indiába. Bár világi értelemben mindene megvolt, ez mégsem elégítette ki. Gondolatban, szavakban és tettekben megzabolázni az érzékeket és életét Isten szolgálatába állítani – ez volt a törekvése.
Tettvágyától indíttatva 1916-tól politikai tevékenységbe kezdett. A viszályokkal és igazságtalanságokkal szemben legerősebb fegyverként a böjtöt, az imát és az erőszakmentességet alkalmazta. Aktív tevékenységet kezdett vállalni az Indiai Nemzeti Kongresszusban is, sőt a kongresszus 1920-ban programját is elfogadta, majd 1921-ben teljhatalommal ruházta fel. Programja India függetlenné válásának egy fontos mérföldköve, mely az angol kormánnyal való együttműködés megtagadásán és az idegen intézmények bojkottján alapult. Míg India függetlenné válásának egyik legfontosabb személyévé vált, küzdött a hindu és muzulmán ellentétek oldásáért és a nincstelenek jogaiért is, miközben mindvégig szembehelyezkedett az erőszak minden formájával. Egyre nagyobb népszerűség övezte, ahol csak megjelent, hatalmas tömegek követték. Népének azt tanította, hogy a szabadság kivívásának módja az, hogy legyőzünk önmagunkban minden visszatetsző tulajdonságot és önzést. Nem sokkal halála előtt még sikerült a Pakisztán kiválását követő hindu–muszlim vallásháborút megfékeznie.
1948. január 30-án egy vallási fanatikus három lövéssel vetett véget életének, miközben Gandhi éppen imaszőnyegén állt, áldásra emelt karokkal. Utolsó leheletével is Isten nevét ismételve halt meg.

Őszentsége a XIV. Dalai Láma
Tendzin Gyaco, Őszentsége a XIV. Dalai Láma 1935. július 6-án született Tibet Amdo tartományában. A buddhista hagyomány szerint a dalai lámák Csenrézinek, az együttérzés és szeretet bódhiszattvájának megtestesülései. A dalai lámák öröklési rendszerének alapját a tulku intézménye képezi, amely szerint az egyházfő halála után egy másik testben születik újra.
1950. október 7-én Mao Ce-tung parancsára a kínai Vörös Hadsereg megkezdte Tibet megszállását. Az évek során kialakult súlyos helyzet miatt 1959. március 17-én Őszentsége titokban, álruhába öltözve, jakháton, kíséretével együtt elindult India felé. Nem a szokásos úton haladtak, hanem a jós által javasolt keleti irányba, Ásszam felé. 1960-tól a vallási vezető után megindult a tibeti menekültáradat Indiába, Nepálba és a világ számtalan más országába. Őszentsége Dharamszálában hamarosan létrehívta a Tibeti Nép Képviselőinek Gyűlését, amely havonta ülésezik, és parlamentként működik. 1982 szeptemberében Őszentsége az Egyesült Államokban az amerikai kongresszus emberjogi bizottságánál előterjesztette a Tibettel kapcsolatos ötpontos béketervét. A kínai vezetés teljességében elvetette ezt a tervezetet. Mivel Őszentsége a száműzetés kezdete óta kizárólag békés eszközökkel harcolt a tibeti nép szabadságáért és a világbékéért, 1989. október 5-én Nobel-békedíjjal tüntették ki, kiemelve azt, hogy Őszentsége a tibetiek emberjogi mozgalmában ragaszkodik az erőszakmentességhez és a kölcsönös tiszteleten alapuló, békés tárgyalásokhoz.
Őszentsége a XIV. Dalai Láma számos könyvet írt, amelyeket több tucat nyelvre fordítottak le a világ minden táján. Őszentsége igyekszik az ősi buddhista tradíciót a nyugati kultúra számára is érthető és hasznosítható formában közvetíteni. Tibet szellemi és világi vezetője a világ szinte valamennyi országában nagy népszerűségnek örvend, mert hitelessége és bölcsessége, valamint spirituális karizmája és nem utolsósorban optimizmusa töretlen a jövőt illetően. Ezt írja: Meggyőződésem, hogy a szeretet igénye és képessége az ember alaptermészetéhez tartozik.Visszhang
(olvasói vélemények)
Beleolvasok!
(letölthető )
A könyvről megjelent kritikák
  • Nincs feltöltve.
Ajánlott linkek
  • Nincs feltöltött link.

E könyv olvasása naponta rendszeres és kitartó gyakorlat az ártás és a gyűlölet megértésére. Az oldalakat nyugodtan kell elolvasnunk. Sok a megértenivaló a sorok között. Sokat elmélkedhetünk a szavakon túl is. A háborútól és a viszálykodástól szenvedtünk eleget. A büszkeséget és a haragot kellően ismerjük. Mármost az emberi természetünk megértése azt jelentené, hogy együttérzők és erőszakmentesek vagyunk. Adjunk magunknak esélyt!
Dr. Satish Inamdar

A Központi Tibeti Kormányzat Tájékoztatási és Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma rendkívüli örömét fejezi ki avégett, hogy megjelent Mahátma Gandhi és Őszentsége a XIV. Dalai Láma Erőszakmentesség és együttérzés című könyve, amire Őszentsége a XIV. Dalai Láma 70. születésnapja alkalmából kerül sor. Szeretnénk kifejezni nagyrabecsülésünket dr. Satish Inamdarnak, aki kezdeményezte e kötet összeállítását, szerkesztését és kinyomtatását. Őszintén reméljük, hogy nagyon sokak – különösen a fiatal generáció tagjai – számára hasznosak lesznek korunk e két kimagasló vezetőjének gondolatai.
Lobsang Nyandak Zayul miniszter
Tájékoztatási és Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma
Központi Tibeti Kormányzat
Dharamshala, India
2005. június 14.