Újdonságok hírcsatorna
Cartaphilus Könyvkiadó

Bevezetés a filozófiába - ANZENBACHER, Arno

ANZENBACHER, Arno

Bevezetés a filozófiába

Eredeti cím: Einführung in die Philosophie
Fordította: Bendl Júlia, Csikós Anna

Kategória: vallás, filozófia
Terjedelem: 408 oldal
Ár: 2500 Ft
ISBN-szám: 963-9303-27-5
Kiadás éve: 2001

Épp most kelt el az utolsó példány.


Fülszöveg:

Kötetünk a szó tág, kultúrhistóriai értelmében vett nyugati filozófiai gondolkodás fejlődésébe nyújt betekintést – a kezdetektől napjainkig –, mégsem egyszerű „filozófiatörténet”. Inkább a filozófiai gondolkodás problématörténete, amely átfogó rendszerességgel igyekszik megismertetni bennünket a bölcselet legfontosabb témaköreinek kialakulásával és hatástörténetével. Hozzásegíti a filozófiában ez idáig járatlan olvasót ahhoz a korántsem könnyű felismeréshez, hogy a filozófia legelvontabb, a gondolkodás számára legnehezebben megközelíthető okfejtései is a „mindennapi világban való létünk” sajátosságaiban gyökereznek.
Könyvünk szerzője, Arno Anzenbacher professzor az általános etika és a társadalomerkölcs tanára a németországi Mainz egyetemén.
Visszhang
(olvasói vélemények)
Beleolvasok!
(letölthető )
  • Nincs feltöltött részlet.
  • Nincs előszó.
  • Nincs utószó.
A könyvről megjelent kritikák
Ajánlott linkek
  • Nincs feltöltött link.

»A „filozófia” kifejezést hallva, többnyire arra a „filozófiára” gondolunk, amely számtalan könyvben olvasható, amelyet filozófusok egyetemeken művelnek, amely egy „elfogadott” tudomány jellemző vonásait viseli, amelyet tehát tanulmányozni lehet. Ha így fogjuk fel a filozófiát, akkor csupán elidegenedett formájával van dolgunk; ez a filozófia csakugyan lehet életidegen és elit jellegű, elefántcsonttoronyba zárkózó és a nyilvánosságnak hátat fordító. A filozófiának azonban korántsem ez adja az értelmét. […]
A filozófiai kérdések voltaképpen mindannyiunkat közvetlenül érintenek. Ezért is tartja magát mindenki képesnek és illetékesnek arra, hogy e kérdéseket megválaszolja. Úgy tűnik, ehhez elegendő a világban szerzett tapasztalatunk, saját emberi létünk. Ily módon valamennyien elhivatottságot érzünk véleményünk kifejtésére, hiszen mindahányan tudjuk: életünket a szerint kell alakítanunk, hogy miként válaszoljuk meg e kérdéseket.«